= Menu
 

Anna Wiącek

Trenerka / Konsultantka

Wykształcenie

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Studia magisterskie z psychologii, specjalizacja: psychologia organizacji i zarządzania
  • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Terapeuta II stopnia


Doświadczenie

W zakresie doradztwa uczestniczy w realizacji projektów poświęconych wdrażaniu systemu kompetencji: opisie stanowisk pracy, ocenie pracowniczej oraz diagnozie kompetencji, w tym Development i Assessment Center z udzielaniem informacji zwrotnej. Opracowuje również narzędzia pomiaru kompetencji (skale obserwacyjne, testy kompetencyjne). Ponadto, prowadzi szkolenia z zakresu psychologii biznesu rozwijające kompetencje osobiste, społeczne oraz menedżerskie. Dodatkowo, prowadzi zajęcia warsztatowe z obszaru pracy z klientem, dla studentów psychologii na specjalizacji Psychologia Organizacji i Zarządzania, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Udziela również wsparcia psychologicznego w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Współtworzyła innowacyjny portal HR skupiający się na diagnozie i rozwoju pracowników, gdzie przygotowywała narzędzia diagnozujące m.in. kompetencje pracowników.

Organizacje, dla których realizowałam szkolenia i/lub projekty doradcze:

BRE BANK S.A., Centrum Projektów Europejskich, Combidata Poland Sp. z o.o., Douglas Polska Sp. z o.o., ENERGA S.A., Energomontaż-Północ S.A., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich, Grupa Lotos S.A., Indykpol S.A., Logisfera Nova Sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Muzeum Narodowe w Gdańsku, Nowoczesna Firma S.A., NSZZ „Solidarność”, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PLL LOT S.A., PZU S.A., Urząd Marszałkowki w Łodzi, Urząd Miasta w Jarocinie, Urząd Miasta w Sopocie, Warbud S.A.

Mocne strony

współodczuwanie, optymizm, wytrwałość

Sprawdź Swoje mocne strony  

Go back