= Menu
 

Dr Natasza Kosakowska

Trenerka / Konsultantka

Wykształcenie

  • Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologia, specjalizacja: organizacja i zarządzanie
  • Centrual European University, Letnia Szkoła Mediacji
  • Kurs Mediacji Gospodarczej, Fundacja Partners Polska
  • Szkoła Trenerów – TROP, Warszawa

Doświadczenie

Psycholożka, doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni akademicka, pracuje w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; mediatorka Polskiego Centrum Mediacji, prowadzi mediacje rodzinne i gospodarcze.

Od 2000 roku jako trenerka i mediatorka współpracuje z różnymi grupami odbiorców (m.in. z sektora bankowego, usług komunikacyjnych i telekomunikacyjnych, a także z branży produkcyjnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli pracowników). Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, osobistych i menedżerskich, a także coaching menedżerski. Autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych m.in. z zakresu umiejętności rozwiązywania konfliktów, komunikacji, budowania zespołów, negocjacji, zarządzania zmianą i różnorodnością i budowania własnego wizerunku, jak również publikacji biznesowych, naukowych i popularnonaukowych.

Kierowniczka międzynarodowych konsorcjów badawczych, naukowo bada mechanizmy wspierające równowagę praca-dom wśród pracowników oraz efektywne zarządzanie różnorodnością w organizacji. 

Od 2006 roku, 8 marca na Uniwersytecie Gdańskim współorganizuje Międzynarodową Konferencję Kobieta w kulturze, poświęconą kwestiom równouprawnienia i docenienia różnorodności. 

Organizacje, dla których zrealizowała ponad kilkadziesiąt szkoleń i/lub projektów doradczych:

ABB, BPH, Grupa BUMAR, BRE Leasing, BRE BANK, DR IRENA ERIS, Fundacja Gospodarcza, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, HSBC, MPK Łódź, NSZZ Solidarność, Polkomtel SA, Pomorskie Miasteczko Zawodów, Schenker, Spedpol, Thomson Reuters.

Mocne strony

Kreatywność, komunikatywność, zdecydowanie

Sprawdź Swoje mocne strony  

Go back